Naturalna drewniana biżuteria Objet d’Art na długi weekend

>> KATOWICE 21-22.04.

>> ŁÓDŹ 26-27.04.

Dziękujemy za Waszą uwagę w Katowicach i Łodzi
Thank you for your attention in Katowice i Łódź

SKRÓT.

SHORTCUT.

Ostatnie dwa tygodnie były dla nas bardzo intensywne. Czas spędzony w warsztacie i praca nad nowymi wyrobami, przeplatał się z uzupełnianiem stanów magazynowych oraz dalszą pracą nad stroną. Również w weekendy nie było odpoczynku, mogliście spotkać nas w Katowicach i Łodzi przy okazji kolejnych targów minerałów i biżuterii. Zaowocowało to wieloma ciekawymi rozmowami i znajomościami, kilka naszych wyrobów znalazło nowych właścicieli, co nas ogromnie cieszy. Po tak pracowitym okresie musimy wreszcie odrobinę naładować baterie, bo już od poniedziałku czeka nas dalsza praca. Obecnie rozkoszujemy się śpiewem ptaków pośród soczystej zieleni wiosny, która wybuchła już w pełnej krasie. Czas ten przynosi nowe inspiracje i obserwacje, udało się zrobić kilka ciekawych zdjęć, które w najbliższym czasie na pewno znajdą przełożenie na nowe projekty naszej biżuterii. Kilka dni temu powstał nasz pierwszy oficjalny profil społecznościowy na Instagramie. Zachęcamy do zaglądania tam za nowościami, a także na profil Kasi, gdzie można podejrzeć postępy pracy warsztatowej "od kuchni". Życzymy wszystkim urlopowiczom udanego wypoczynku. Do usłyszenia wkrótce!
Last two weeks were very intense for us. Time spent in the workshop and developing new designs, interlaced with replenishment of inventory and further work on our website. Also weekends were for us busy, we were two days on the fair in Katowice and one week later on the fair in Łódź. It resulted in many interesting conversations and acquaintances, some of our articles found new owners, which makes us very happy. After such a busy period, we finally need to recharge the batteries a little bit, because we will continue our work from Monday. At present, we enjoy the singing of birds amidst the luscious greenery of spring, which has already exploded in all its glory. This time brings new inspirations and observations, we managed to make some interesting photos, which in the near future will surely be translated into new designs for our jewelry projects. A few days ago our first official social networking profile was created on Instagram. We encourage you to look there for the news, as well as for Kasia's profile, where you can see the progress of the atelier work "from the kitchen". We wish all vacationers a pleasant holiday. Looking forward to hear from you soon!

Dodaj komentarz